Vilket datum kommer du att dö?

När dör du nu elr då!!

1 När vill du dö
2 Hur många år är du?
3 Hur gammla är dinna föreldrar
4 Hur lång e du??
5 Vilken typ e du?
6 Hur mycke väger du?
7 Vad tycker du om döden?