Vilket datum kommer du att dö?
My Quizzes  Make a Quiz!

Vilket datum kommer du att dö?

När dör du nu elr då!!

1. När vill du dö
2. Hur många år är du?
3. Hur gammla är dinna föreldrar
4. Hur lång e du??
5. Vilken typ e du?
6. Hur mycke väger du?
7. Vad tycker du om döden?