How well do you know Ayda Mullazadeh?

How well do you know me actually? Let's see what you will get for results after taking the quiz ;)

1 Skulle jag kunna klara av en dag utan att säga svärord och prata flytande, ren svenska?
2 Hur många mobiler har jag slarvat bort?
3 Är det sant att jag är adopterad från Chilé?
4 Hur många hål har jag i öronen?
5 Hur många garderober har jag?
6 Hur många halvsyskon har jag?
7 Älskar jag Hello Kitty?