How well do u know Nicolas Parviainen?

Frågor om mig och hur bra du känner till mig.

1 Vad är mitt andra namn?
2 Var i Borgå bor jag?
3 Vad för ord skulle beskriva mig bäst?
4 Vad för husdjur har jag?
5 Vad är min favorit TV-program?
6 Hur klär jag mig?
7 Var dom här frågorna bra?
8 Vad tycker jag mäst om?