Vilken högtid är du?

Vilken högtid är din favorit?

1 Vem träffar du helst?
2 Vilken färg gillar du mest?
3 Drömjobb?
4 Hur tror du att dina vänner skulle beskriva dig?
5 Vad föredrar du?
6 Vad gillar du mest:
7 Hur är du?