Kem e du i VG2A på Noroff Mediegymnas i Stavanger

finn ud kem du e:O

1 ka gjør du i brad sine timar?
2 ka gjør du i atle sine timar?
3 ka gjør du i charlotte sine timar?
4 ka gjør du i eigil sin timar?
5 ka gjør du i allmenntimane
6 ka gjør du i friminutte
7 når skolen slutte