Kem e du i VG2A på Noroff Mediegymnas i Stavanger
My Quizzes  Make a Quiz!

Kem e du i VG2A på Noroff Mediegymnas i Stavanger

finn ud kem du e:O

1. ka gjør du i brad sine timar?
2. ka gjør du i atle sine timar?
3. ka gjør du i charlotte sine timar?
4. ka gjør du i eigil sin timar?
5. ka gjør du i allmenntimane
6. ka gjør du i friminutte
7. når skolen slutte