Hur väl känner du Nis?
My Quizzes  Make a Quiz!

Hur väl känner du Nis?

hur väl känner du Denise Diana Millar-Löv?

1. Vad tycker Nis om att göra på helger?
2. Vad går Nis för gymnasium linje?
3. Vad är Nis största rädsla?
4. När fyller Nis år?
5. Hur många syskon har Nis?
6. Vad betyder mest för Nis?
7. Vad skulle Nis ta?