Hur väl känner du Nis?

hur väl känner du Denise Diana Millar-Löv?

1 Vad tycker Nis om att göra på helger?
2 Vad går Nis för gymnasium linje?
3 Vad är Nis största rädsla?
4 När fyller Nis år?
5 Hur många syskon har Nis?
6 Vad betyder mest för Nis?
7 Vad skulle Nis ta?