What shud u be wen u grow up????

most for teenagers

1 What do u h8 most?
2 What do u love??
3 hw many frends do u hav?
4 wat is ur hobbies??
5 if u ruld the world u wud........