Hur mycket Täby bo är du?
My Quizzes  Make a Quiz!

Hur mycket Täby bo är du?

Hur mycket vet du om Täby?

1. Vad Heter det största Centrumet I Täby?
2. Vad Har Täby Centrum för Symbol?
3. Vilka kommuner ligger bevid Täby?
4. Vad heter Club / Bar / Restaurangen I Täby c?
5. Vad heter UngdomsGården i Täby C
6. Vad Heter UngdomsGården i Hägernes?
7. Ligger Arninge I täby?
8. Ligger Ekeby I täby?
9. Ligger Ensta I täby
10. Ligger Rydbo i Täby
11. Ligger Edsberg i Täby?
12. Ligger Lahäll i Täby?
13. Ligger Visinge i Täby?
14. Ligger Byle i Täby?
15. Ligger Klingsta I Täby?
16. Vad Heter undomsgården I Enebyberg?
17. Hur Många Butiker finns det i Täby C?
18. Vart går Buss 614?
19. Vad Heter berget där man brukade kröka nära Täby C?
20. I vilken Grannkommun ligger den lilla hålan Kårsta?
21. Täby är speciellt känt för *****. ***** invigdes år 1960 och ersatte den tidigare ***** Ulriksdal i Solna. I centrala Täby ligger också Täby centrum. Vad ska stå istället för skärnorna?
22. I ortens centrala delar finns det flertal höga flerfamiljshus. En av dessa är *********, ett av de högsta flerfamiljshusen i Sverige. Huset, som är utformat som en halvmåne, stod klart 1970 och har 16 våningar. Det består av 704 lägenheter. Vad ska stå istället för skärnorna
23. I Täby finns även ******** som är ett av Sveriges längsta och Största flerbostadhus. ******** uppfördes 1963, har vunnit priser för sin unika arkitektur, som också har samma halvcirkelform. I närheten ligger Näsbydal, vars punkthus också fått pris för arkitekturen. Vad ska stå Istället för Skärnorna?
24. Vem här är inte född i Täby?
25. Är Täby Det bästa stället du kan bo på?!?!