Hur snabb e du?

Är du super snabb elr jätt långsamast i världen.

1 Hur lång e du?
2 Vad äter du för mat?
3 Vad väger du?
4 Hur mycke godis äter du?
5 Hur många år e du?
6 Tycker du om att springa till bussen?
7 Vem e din idol