Hur mycket kan du om Jonathan Fristedt?

Ett test till jontes friendz

1 Vart i den orten bor Jonathan i?
2 Vilken ort bor Jonathan?
3 Vilken skostorlek har Jonathan?
4 Vem är Jonathans favorit artist?
5 Vilket datum är Jonathan född?
6 Vilken skola gick Jonathan innan gymnasie?
7 Vilket gymnasie och vilken linje går han på?
8 Vem är Jonathans favorit iranie kompis?
9 Vilket lag älskar Jonathan?
10 Vart på kroppen gjorde Jonathan sin första tatuering och vad stod det?