Hur rik kommer du att bli?

Kommer du att vara fatig elr rik när du blir vuxen?

1 hur många år e du?
2 vad jobbar du som?
3 Hur mycke pengar vill du ha?
4 Hur mycke jobbar du?
5 Hur mycke äger du?
6 Hur ofta köper du saker?
7 Hur stort hus har du?