Hur rik kommer du att bli?
My Quizzes  Make a Quiz!

Hur rik kommer du att bli?

Kommer du att vara fatig elr rik när du blir vuxen?

1. hur många år e du?
2. vad jobbar du som?
3. Hur mycke pengar vill du ha?
4. Hur mycke jobbar du?
5. Hur mycke äger du?
6. Hur ofta köper du saker?
7. Hur stort hus har du?