Är du mest lik en myra eller en elefant?

Är du mest lik en myra eller en elefant??

1 Gillar du att bygga myrstackar?
2 väger du över ett ton?
3 Hur lång är du på höjden?
4 vad tycker du att du är mest lik?
5 Är det här svårt?
6 hur mycket IQ har du?