Hur bra känner du Annica?
My Quizzes  Make a Quiz!

Hur bra känner du Annica?

Jaa, i denna quiz får du veta hur bra du känner mig ^^

1. Vilken bokstav börjar Annicas efternamn på?
2. Vilken färg föredrar hon?
3. Vilken skola gick hon 1:an till 3:an?
4. Vad säger hon helst?
5. Vilken skoter kör hon på vintern?
6. Vad gillar hon inte av dessa saker?
7. Hur lång är hon?