Hur bra känner du Annica?

Jaa, i denna quiz får du veta hur bra du känner mig ^^

1 Vilken bokstav börjar Annicas efternamn på?
2 Vilken färg föredrar hon?
3 Vilken skola gick hon 1:an till 3:an?
4 Vad säger hon helst?
5 Vilken skoter kör hon på vintern?
6 Vad gillar hon inte av dessa saker?
7 Hur lång är hon?