Hur mycket Fabian McHasselstrand e du ?

Se om du e det minsta lik den så kallade Fabian "Mc"Hasselstrand

1 Vad brukar du göra på helgerna?
2 Hur svarar du på denna fråga? : Eru dum i huvet?
3 Vilket märke?
4 hur mycket e 100kr för dig?
5 Hur transporterar du dig fram?