are u a retard

i can tell if u are a retard

1 do u like waffles
2 do u like pandcakes
3 do u like frenchtoast
4 do do di do
5 penut butter jelly time
6 penut butter jelly
7 up but coconut