Hu likes you???

the best quiz in the world

1 have u got frends
2 do u look good
3 how many ppl do u kno
4 do u likee skl
5 r u popular
6 do u like sports
7 wats ur fave sports