how good do you know: ME

klarer du dette?

1 Hva heter jeg?
2 Hva liker jeg?
3 Hvor mange søsken har jeg?
4 Hva slags spill liker jeg og hva slags sport?
5 Hvor mange jenter tror du jeg liker?
6 Hva liker jeg å spise best?
7 Når er det jeg har mest lekser?