How well Do U kNow 6-AltRuiSm

weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

1 Sino ang mayor namin
2 Sino ang adviser namin
3 Sino ang gumawa ng quiz neto
4 Sino ang nag papatawa palagi
5 Sino ang matalino
6 Sino ang may pangalan na sunshine
7 Sino ang inaasar na berdie
8 Sino ang Vice Mayor namin
9 Anong Group ako