How well do you know Klodian Behrami

Its about Klodiannnnnnnnnnnnnnnnnn

1 what is my favorite color?!?!
2 wat kind of person am i
3 how hot am i
4 do u think im niiiiiceeeee
5 am i a boring person
6 weeeeeeeeeee
7 do u think im emo