Vem i NVCO07 är du????
My Quizzes  Make a Quiz!

Vem i NVCO07 är du????

ja vem i nvco07 är just du?

1. Vart någonstans i klassrummet sitter du för det mesta?
2. Mina morgonrutiner är..
3. Behzad frågar dig en fråga, vad gör du?
4. Vad gör du en typsik fredagkväll?
5. Hur mycker alkohol tål du?
6. Vad har du på dig en vanlig skoldag?
7. Vad finns i din I-pod?
8. Hur blir du på fyllan?
9. Vad vill du bli när du blir stor?
10. Vad klarar du dig inte utan?