Vem i NVCO07 är du????

ja vem i nvco07 är just du?

1 Vart någonstans i klassrummet sitter du för det mesta?
2 Mina morgonrutiner är..
3 Behzad frågar dig en fråga, vad gör du?
4 Vad gör du en typsik fredagkväll?
5 Hur mycker alkohol tål du?
6 Vad har du på dig en vanlig skoldag?
7 Vad finns i din I-pod?
8 Hur blir du på fyllan?
9 Vad vill du bli när du blir stor?
10 Vad klarar du dig inte utan?