do you know me?
My Quizzes  Make a Quiz!

do you know me?

gaano mo ako kakilala

1. sino ang madalas kong kasama tuwing break time
2. anong section ko ngayong 3rd year?
3. anong ibig sabihin ng middle inial ko na "T"
4. sa anung tropa ako kabilang noong 2nd yr
5. paborito kong gawin kapag free time ko
6. cno yung seatmate ko
7. pinaka special sa life ko