wat pokemon r u

u can see wat pokemon u r

1 wats ur favorite color
2 what rank r u at school
3 favorite course in school
4 r u emo
5 do u like school
6 wat grdae r u in
7 wat do u do in ur free time