Är du en newb? (noob)

Noob? newb? noob? newb?

1 Äru en noob?
2 Gillar du Skolan?
3 Görru på fritiden?
4 Vad är AbO?
5 Vad gör du?
6 Har du Msn?
7 Är du kär?