What Language is this?

Can you name what language the text is in?

1 What language is this: It reint dat it eazet en dit bushokje is lek?
2 What language is this: Nkosi sikelel' iAfrika Maluphakanyisw' uphondo lwayo?
3 What language is this: Uit die blou van onse hemel, Uit die diepte van ons see, Oor ons ewige gebergtes, Waar die kranse antwoord gee?
4 What language is this in: Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa le matshwenyeho?
5 What language is this in: Oi maamme, Suomi, synnyinmaa, soi, sana kultainen!?