Vilket år hundre er du fra ??
My Quizzes  Make a Quiz!

Vilket år hundre er du fra ??

Vil du finne ut vilket århundre du er fra ta quisen!!

1. Hva er din interese?
2. liker du fester?
3. Har du noen gang døgnet?
4. Hva er din favorit drink?
5. Liker du å jobe?
6. Har du interreser for moderne tecnologi?