Vilket år hundre er du fra ??

Vil du finne ut vilket århundre du er fra ta quisen!!

1 Hva er din interese?
2 liker du fester?
3 Har du noen gang døgnet?
4 Hva er din favorit drink?
5 Liker du å jobe?
6 Har du interreser for moderne tecnologi?