wat type of person are u

wat type of person are u do u like metal or rap?

1 wat music do u like
2 wat do u like to dress in
3 how do u have ur hair done up
4 would u rather
5 were do u see ur self