Vem av 9Bs killar är du?

Vilken kille i 9B är du?

1 Vad gör du på helgerna?
2 Vad gör du om polisen kommer och knackar på din dörr?
3 Vad gör du på en detention?
4 Vilka kläder brukar du använda?
5 Vilket lag?