Vem av 9Bs killar är du?
My Quizzes  Make a Quiz!

Vem av 9Bs killar är du?

Vilken kille i 9B är du?

1. Vad gör du på helgerna?
2. Vad gör du om polisen kommer och knackar på din dörr?
3. Vad gör du på en detention?
4. Vilka kläder brukar du använda?
5. Vilket lag?