Er du kul eller er du en dust?
My Quizzes  Make a Quiz!

Er du kul eller er du en dust?

sier sæ sjøl for hælvetew

1. hvem er de kuleste i verden
2. hvem er de nest kulest i verden
3. hvem har det morsomst
4. hvilken farge er din
5. var dette en feeet quizz