Hur dansk är du?

Resultatet är verkligen skrämmande exakt!

1 Vad anser du dej själv som?
2 Vad gör du på fritiden?
3 Stavar du bra?
4 Brukar du använda uttrycket: "Ingen är mer än vad man är" ?
5 Är du för eller emot kärnkraft verk?
6 Orkar du sova på söndagar?
7 Kaxxar du mot fåglar ibland?