Me, myself and ianne

it's all about me...

1 Anu ang real name ko???
2 Kelan ang birthday ko???
3 Anu ang favorite food ko???
4 anu ang favorite team ko sa PBA???
5 Anu ang favorite color ko???