Hvilken løs-snus passer deg
My Quizzes  Make a Quiz!

Hvilken løs-snus passer deg

Ja hvilken snus

1. Hvilken smak liker du best?
2. Hvor lett bør den være å bake?
3. Hvor sterk bør den være?
4. Hvor lenge skal den holde?
5. Liker du at den renner?
6. Hvordan liker du stilen på boksen?
7. Hvilken av disse er din favoritt-snus?