Hvilken løs-snus passer deg

Ja hvilken snus

1 Hvilken smak liker du best?
2 Hvor lett bør den være å bake?
3 Hvor sterk bør den være?
4 Hvor lenge skal den holde?
5 Liker du at den renner?
6 Hvordan liker du stilen på boksen?
7 Hvilken av disse er din favoritt-snus?