Hur mycket skärstad-bo är du? (;
My Quizzes  Make a Quiz!

Hur mycket skärstad-bo är du? (;

Ta reda på om ditt hjärta höt till Skärstad! :D

1. Vad är Adelswärdska för något?
2. Hur många kyrkor finns det i Skärstad samhälle?
3. Vilken av följande ligger längst ifrån "svängen"?
4. Vilken av följande ligger närmast Skärstad?
5. Vad menar en skärstad bo när han/hon säger "solgläntan"?
6. Vem är Barbro Larsson?
7. Vad heter skärstads ålderdomshem?
8. Vad är Hemvärnsgården för något?
9. Vad är Edvardssons för något?
10. Vilken av följande gator ligger inte i Skärstad samhälle?