Hur mycket skärstad-bo är du? (;

Ta reda på om ditt hjärta höt till Skärstad! :D

1 Vad är Adelswärdska för något?
2 Hur många kyrkor finns det i Skärstad samhälle?
3 Vilken av följande ligger längst ifrån "svängen"?
4 Vilken av följande ligger närmast Skärstad?
5 Vad menar en skärstad bo när han/hon säger "solgläntan"?
6 Vem är Barbro Larsson?
7 Vad heter skärstads ålderdomshem?
8 Vad är Hemvärnsgården för något?
9 Vad är Edvardssons för något?
10 Vilken av följande gator ligger inte i Skärstad samhälle?