Hvilken Klæbu Ungdomsskole-lærer er du?

Denne quizzen vil analysere og klassifisere deg som en av lærerne på Klæbu Ungdomsskole. Hvem av dem er du?

1 Hva gjør du dagen før en halvtimes foredrag foran klassen?
2 Hva trur du elevene ville sagt om deg?
3 Hvis du hadde hatt en dag fri fra skolen, hva ville du gjort?
4 Hvor morsom er du på en skala fra 1-5?
5 Hadde du hatt ansvaret for en økt på skolen, hva har du villet gjort?
6 Hvordan er klesstilen din?
7 Hvilket fag har du helst villet undervist i?