Hvilken Klæbu Ungdomsskole-lærer er du?
My Quizzes  Make a Quiz!

Hvilken Klæbu Ungdomsskole-lærer er du?

Denne quizzen vil analysere og klassifisere deg som en av lærerne på Klæbu Ungdomsskole. Hvem av dem er du?

1. Hva gjør du dagen før en halvtimes foredrag foran klassen?
2. Hva trur du elevene ville sagt om deg?
3. Hvis du hadde hatt en dag fri fra skolen, hva ville du gjort?
4. Hvor morsom er du på en skala fra 1-5?
5. Hadde du hatt ansvaret for en økt på skolen, hva har du villet gjort?
6. Hvordan er klesstilen din?
7. Hvilket fag har du helst villet undervist i?