hvor mye er du vert?

i penger :D ca-ching

1 liker du å jobbe?
2 blir du lett irritert?
3 har du god humor?
4 er penger viktig for deg?
5 kjøper du merkekler?