Vem är du i Nyköpings Gästabud?

Dog du? Fick du fly till Danmark? Eller blev du kanske kung?

1 Du blir inbjuden till fest i Nyköping. Vad pågår i din hjärna?
2 Vad är din relation till Kung Birger?
3 Hur skulle du beskriva dig?
4 Vilken buss åker du mest med i Nyköping?
5 Vart tar du vägen på natten efter festen?
6 Överlevde du Nyköpings Gästabud?
7 Vem vill du helst bli?
8 Vad är ditt bästa citat, ever?