Hur stor mowsklubba är du?

Hur stor mowsklubba är du?

1 Vad brukar du göra?
2 Hur är ditt liv?
3 Brukar du träna?
4 Vad vill du heta?
5 Vad kallas du?
6 Hur gammal är du?