how well do u know bushy

duno duno duno

1 wat do i love doing
2 how old am i
3 wa is my fav car
4 ffs wa fags do i smoke
5 how many tyms had sex
6 wa me mum called
7 hmmmmmmmmmmmm wa do i alwayss say