Vem i Grundelkretsen är du?
My Quizzes  Make a Quiz!

Vem i Grundelkretsen är du?

Känsliga personer varnas. Svaren är lika seriösa och sanna som anledningen till att du tog quizen.

1. Vad brukar du planera?
2. Sportart
3. Vilken bil?
4. Vad hatar du?
5. Vad åtrår du?
6. Svaghet?
7. Vad gör du gärna?
8. Ett ord som beskriver dig.
9. Vad äter du gärna?
10. Vilken musikstil?