Vem i Grundelkretsen är du?

Känsliga personer varnas. Svaren är lika seriösa och sanna som anledningen till att du tog quizen.

1 Vad brukar du planera?
2 Sportart
3 Vilken bil?
4 Vad hatar du?
5 Vad åtrår du?
6 Svaghet?
7 Vad gör du gärna?
8 Ett ord som beskriver dig.
9 Vad äter du gärna?
10 Vilken musikstil?