Hur skillad är du

Hur skillad är du?

1 Vad är du skillad på?
2 Misstag
3 Vilken färg gillar du?
4 Orkar du att. . . . . . .
5 Hur bra e du?
6 CTTSPEC
7 vad spelar du för spel i skolan?
8 Whine..
9 Om det blir god mat i skolan, vad gör du då?