Hvor tøff er du?
My Quizzes  Make a Quiz!

Hvor tøff er du?

Ta denne testen og se hvor kul du er... har du det i deg?! =O=O==OO=O

1. Hvor tøff synes du at du er?
2. Hva gjør du på fritiden?
3. Hva synes du om denne testen?
4. Er du kul?
5. Hvor tøff er jeg?
6. Hvem synes du er tøffest av disse personene?