Your result...

Nallo <3

Du hedder Natasha Nogle af os kalder dig: Tanasha De knolding Long Pose :D Du går op i tøj Du spiser nogle gange i grupperummet i frikvarteret! Du har et stort og sejt tøjskab!! Du kan starte de mest mærkelige diskussioner med de andre piger! <3 Du tænker meget på at klimaet skal være godt for dine børnebørn (hvilket er tidligt at tænkle på)!! Du har en hund

Retake Quiz
Take more quizzes!

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!