Your result...

Cisela

Cisela är den av oss som alltid planerar, ibland lite för mycket men tots att hon planerar sönder allt vet cisela hur man får folk i sin omgivning på riktigt bra humör! Hon är en riktig partypingla men om festen slocknar gör cisela det också. Hon är en vänlig själ som låter sina klasskamrater skriva av hennes prov. Cisela fnissar ofta åt pinsamma saker så hon blir helt röd i ansiktet, vill du få Cisela på fall ska du ha ett glatt leende och riktigt bra humor!

Retake Quiz
Take more quizzes!

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

favorite villain

to see who you alike in the villain world

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!