Your result...

Mindy

Mindy är den av oss som aldrig skämms! Den som får mindy att rodna är one of a kind, ingen av oss har lyckats...! Vi jobbar på detta fortfarande..! Mindy vet hur man får alla att rodna och fnissa, hon är festens mittpunkt och hamnar alltid i centrum. Trots sina partyskills är hon en duktig skolelven som dock lägger en och annan kommentar för att charma sina lärare..! Hon ses ofta som den neutrala och omtänksamma av oss fyra, hon vägrar acceptera en tyst stund så hon fyller gärna ut den med berättelser om sig själv!

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

How addicted to masturbation are you?

Answer the questions to find out how addicted your are!

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!