Your result...

Therese

Thess är den naiva söta flickan som inte alltid använder hjärnan. Många uppfattar henne som ängeln bland oss. Hon gör aldrig någon illa med flit och därför är hon älskad. Men dock kan hon göra folk upprörda med sina osmidiga kommenterar som kommer ibland. På fest är Therese den som ändras helt av drickat. Hon är lite för bra för att prata med någon som inte är en av oss. Hon går i sektskolan Black drickat. Hon är lite för bra för att prata med någon som inte är en av oss. Hon går i sektskolan Blackeberg som innefrån uppfattas som väldigt bra men utifrån inte alls accepteras av samhället. Hennes retardlinje kultur är mycket omdiskuterat men Therese står alltid för sina val i livet. Hon vägrar även erkänna när hon har fel.

Retake Quiz
Take more quizzes!

Are you a whore?

Have you ever wondered if you are a whore? Well find out now!

DEI Weekly Challenge- Indian Cuisine Trivia

Answer this Simple Question and Win 10% off code to shop on Dei.com.sg

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

How Rich Are You Going To Be In 5 Years

this quiz is fucking amazing, you're gay if you don't like, sub and click notif

How big is your dick? (H)

Find out how big your dick is, kinda realistic (:

O QUE VC SABE SOBRE A DOVE CAMERON?

Este quiz vai ser sobre a atriz/cantora/dubladora/modelo Dove Cameron!

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

how well do you know alicia banit?

find out how well you know star Alicia Banit!

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

xenia goodwin quiz.

howX much do you know about star Xenia Goodwin?