Your result...

Therese

Thess är den naiva söta flickan som inte alltid använder hjärnan. Många uppfattar henne som ängeln bland oss. Hon gör aldrig någon illa med flit och därför är hon älskad. Men dock kan hon göra folk upprörda med sina osmidiga kommenterar som kommer ibland. På fest är Therese den som ändras helt av drickat. Hon är lite för bra för att prata med någon som inte är en av oss. Hon går i sektskolan Black drickat. Hon är lite för bra för att prata med någon som inte är en av oss. Hon går i sektskolan Blackeberg som innefrån uppfattas som väldigt bra men utifrån inte alls accepteras av samhället. Hennes retardlinje kultur är mycket omdiskuterat men Therese står alltid för sina val i livet. Hon vägrar även erkänna när hon har fel.

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!