Your result...

Mimmi

Mimmi är den som alltid säger sin mening oavsett om någon frågar om hennes åsikt. Hon tror att hon alltid bestämmer allt och vi stoppar inte hennes inbillningar då hon bara skulle argumentera för detta påstående. Hon har intalat sig själv och alla andra att hon är gud och kan allt. I skolan tänker hon på allt annat än själva skolarbetet. Hon är den man vänder sig till när man vill ha råd och kan faktiskt det mesta. Mimmi är den som alltid håller koll på allt när det kommer till fester. Hon sparkar ut folk, höjer stämningen och festar samtidigt.

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!