Your result...

Mimmi

Mimmi är den som alltid säger sin mening oavsett om någon frågar om hennes åsikt. Hon tror att hon alltid bestämmer allt och vi stoppar inte hennes inbillningar då hon bara skulle argumentera för detta påstående. Hon har intalat sig själv och alla andra att hon är gud och kan allt. I skolan tänker hon på allt annat än själva skolarbetet. Hon är den man vänder sig till när man vill ha råd och kan faktiskt det mesta. Mimmi är den som alltid håller koll på allt när det kommer till fester. Hon sparkar ut folk, höjer stämningen och festar samtidigt.

Retake Quiz
Take more quizzes!

Are you a whore?

Have you ever wondered if you are a whore? Well find out now!

DEI Weekly Challenge- Indian Cuisine Trivia

Answer this Simple Question and Win 10% off code to shop on Dei.com.sg

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

How Rich Are You Going To Be In 5 Years

this quiz is fucking amazing, you're gay if you don't like, sub and click notif

How Fuckable Are You ?

If Your Sexy .

O QUE VC SABE SOBRE A DOVE CAMERON?

Este quiz vai ser sobre a atriz/cantora/dubladora/modelo Dove Cameron!

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

how well do you know alicia banit?

find out how well you know star Alicia Banit!

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

xenia goodwin quiz.

howX much do you know about star Xenia Goodwin?