Your result...

Maria Czapska (lubisz to)

Według Konego: Paszczur z kokiem i płaszczykiem włóczykija z muminków. Ale tak naprawdę jesteś wysoką blond niedoszłą modelką. Masz polewy ze wszystkiego. Da sie z tobą poplotkować o wszystkim. Na imprezach zakładasz za duże szpilki i szalejesz jak mało kto, karzesz zawijać się w dywan. Twoje teksty są znane nawet w kosmosie, a ulubiony to: "lubisz to"

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

How big is your dick? (H)

Find out how big your dick is, kinda realistic (:

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!