Your result...

Zebbe

Du är en orange, långhårig , spelnörd som tyckar att han är bäst. Du har en medfött hörselskada som gör att du är tvungen att ha en färgglad hörselapparat 24/7. Du har en hög dampnivå men som bara håller i några sekunder. Du är inte ifrån denna jord och är ganska retard.

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

Who Loves u??

Do u ever wanted to know who loved??? TAKE THIS QUIZ NOW!!!

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!