Your result...

Skalk

Schalk Buys. Jy is legend. Jy is die een wat die hardste en lekkerste lag van almal in die hele groep.Jys baie goed in tennis en jy weet wat jy soek in alles. Jy se vir mense as hulle jou "af pis" maar nogsteeds gaan al die meisies mal as hulle met jou praat. Jy sal nooit enige iemand in die rug steek nie. Jys die lekkerste om meer op mxit te praat. Jys altyd op vir 'n party al is dit na 'n tennis wedstryd of 3 day maraton van kuier met Pieter (good times). Jy hou van Ace Ventura en j haat Ni...... (vul self die letters in)...

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!