Your result...

Pieter

Pieter Scribante. Jy is die een met die snaakse koments. Elke keer as iemand iets se kan jy dit van ernstig na snaaks maak. Jy is goed met abnormale dinge en Kultuur(jy is kultuur)maar jy doen nogsteeds bje goed in sekere sportsoorte. Jy kan met baie mense met gemak praat. As jy op mxit is is jy altyd happy en misbruik die status bar. Jy like alle mense. en jy mis nooit 'n partukie nie .Jy love geselskap en haat krieket jockes( nie mense wat krieket speel nie... net die wat oor nix anders kan praat nie)

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

Who Loves u??

Do u ever wanted to know who loved??? TAKE THIS QUIZ NOW!!!

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!