Your result...

Hardu

Hardu Nel. Jou sin van humor is meer die van die verteller weer gawe. As jy 'n movie of storie of gebeurtenis verduidlik is dit snaakser as die mense dit van jou af hoor en jo gesigs-uitdrukkenings sien. jy is baie goed in stoei en jy maak verskriklik vinnig nuwe vriende. Jy vind meer bate in Supernatural as enige iets ander(who can blame you???). En jys die snaakste op mxit van almal. Jy hou van kuier en jy haat ... well, hierdie is onbekend (ek kan aan nix dink nie)( hy gee om)

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!